Aktualności

15-05-2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Antykwariat Galicja z siedzibą przy ul. Garbarskiej 5 w Krakowie przetwarza tylko dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych ma charakter ograniczony i poufny. Dane są chronione zgodnie z wytycznymi w dokumencie „Polityka ochrony danych osobowych” w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. EU L 119, s. 1). Dane nie są udostępniane osobom spoza antykwariatu, ani innym firmom.

Niemniej, w związku z powyższym przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@antykwariat-galicja.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Antykwariat Galicja, ul. Garbarska 5, 31-131 Kraków

30-10-2013
Witamy na nowej witrynie Antykwariatu Galicja, która sprawi, że nasza oferta będzie dla Państwa bardziej dostępna. Zbiory jakimi dysponujemy będą stale aktualizowane w poszczególnych kategoriach w katalogu. Już dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami. Życzymy udanych zakupów.